Download Mẫu Hợp đồng cho vay

11/07/2019 674 lượt xem    

Hợp đồng cho vay

Hợp đồng cho vay là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao vốn (tiền, tài sản…) cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả vốn cho bên cho vay tín chấp ngân hàng và trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Nó là sự tự nguyện thỏa thuận giữa các bên (bên cho vay và bên vay) về các quyền và nghĩa vụ hợp pháp với phần tài sản/tiền thuộc sở hữu hợp pháp của mình, mời các bạn cùng xem và tải tại đây.

Tải Hợp đồng cho vay

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO