Download mẫu Hợp đồng cho vay vốn (tiền, tài sản…)

10/07/2019 985 lượt xem    

Download mẫu Hợp đồng cho vay vốn (tiền, tài sản…)

Hợp đồng vay vốn là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao vốn (tiền, tài sản…) cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả vốn cho bên cho vay tín chấp ngân hàng và trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định

Tải Mẫu Hợp đồng cho vay

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO