Download Mẫu hóa đơn GTGT

10/07/2019 720 lượt xem    

Hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý do bộ tài chính ban hành hoặc cho phép ban hành một cách hợp pháp. Hóa đơn GTGT tách riêng giá trị hàng hóa và giá trị tăng thêm của hàng hóa và có nhiệm vụ khấu trừ thuế đầu vào. Mẫu hóa đơn số 01GTKT3/001 được ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu hóa đơn bán GTGT

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO