Download Mẫu hóa đơn bán hàng

10/07/2019 845 lượt xem    

Hóa đơn bán hàng

Hoá đơn bán hàng là chứng từ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hoá dịch vụ. Nó thể hiện việc hàng hoá dịch vụ được bán ra hoặc cung cấp và doanh thu nhận được. Mẫu số: 02GTTT3/001 được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu hóa đơn bán hàng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO