Download Mẫu hóa đơn bán hàng (nếu bên mượn bán tài sản)

10/07/2019 411 lượt xem    

Hóa đơn bán hàng (nếu bên mượn bán tài sản)

Theo Thông tư 153/2010/TT-BTC Hoá đơn bán hàng là hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Để tham khảo mẫu hóa đơn bán hàng (nếu bên mượn bán tài sản), mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải: Hóa đơn bán hàng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO