Download Mẫu hóa đơn bán hàng/hóa đơn GTGT

10/07/2019 2011 lượt xem    

Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn GTGT

1. Hóa đơn bán hàng:

Hoá đơn bán hàng là chứng từ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hoá dịch vụ. Nó thể hiện việc hàng hoá dịch vụ được bán ra hoặc cung cấp và doanh thu nhận được. Dưới đây là Mẫu hóa đơn bán hàng/ hóa đơn GTGT, mời các bạn xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu hóa đơn bán hàng

2. Hóa đơn GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý do bộ tài chính ban hành hoặc cho phép ban hành một cách hợp pháp. Hóa đơn GTGT tách riêng giá trị hàng hóa và giá trị tăng thêm của hàng hóa và có nhiệm vụ khấu trừ thuế đầu vào. Mẫu hóa đơn số 01GTKT3/001 được ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu hóa đơn bán GTGT

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO