Download mẫu Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn giá trị gia tăng

10/07/2019 1093 lượt xem    

Download mẫu Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn giá trị gia tăng

Hoá đơn bán hàng là chứng từ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hoá dịch vụ. Nó thể hiện việc hàng hoá dịch vụ được bán ra hoặc cung cấp và doanh thu nhận được.

Hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT) là hóa đơn chính thức do Bộ tài chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Tải mẫu Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn giá trị gia tăng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO