Download Mẫu giấy đăng ký sử dụng đất

10/07/2019 889 lượt xem    

Giấy đăng ký sử dụng đất

Đăng ký đất đai là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất với một thửa đất vào hồ sơ địa chính.

Tải: Giấy đăng ký sử dụng đất

Xem thêm: Tổng hợp 500 mẫu chứng từ kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO