Download Mẫu cam kết góp vốn

10/07/2019 1227 lượt xem    

Cam kết góp vốn

Cam kết góp vốn là văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cam kết góp vốn có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật. Để tham khảo thêm về mẫu cam kết góp vốn, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu cam kết góp vốn

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO