Download Mẫu biên bản kiểm kê

10/07/2019 955 lượt xem    

Biên bản kiểm kê

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ  thừa, thiếu và ghi sổ kế toán. Mẫu biên bản kiểm kê 05 – VT được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.  Để tham khảo mẫu biên bản kiểm kê, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải: Biên bản kiểm kê

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO