Download Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản (Tiền, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ,…)

10/07/2019 3000 lượt xem    

Biên bản kiểm kê tài sản

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ  sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Tải Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO