Download Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định hữu hình

10/07/2019 679 lượt xem    

Biên bản kiểm kê tài sản cố định hữu hình

Biên bản kiểm kê tài sản cố định hữu hình nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch. Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định hữu hình  05 – TSCĐ được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định hữu hình

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO