Download mẫu Biên bản bàn giao hàng hóa bị trả lại

11/07/2019 701 lượt xem    

Download mẫu Biên bản bàn giao hàng hóa bị trả lại

Hàng bán bị trả lại là các sản phẩm đã xác định tiêu thu nhưng bị đơn vị Mua trả lại.

Hàng bán bị đơn vị mua trả lại thường do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.

Tải mẫu Biên bản bàn giao hàng hóa bị trả lại

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO