Download mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

11/07/2019 1393 lượt xem    

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 04-TSCĐ. Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định nhằm xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.

Tải: Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Xem thêm:Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO