Download Mẫu Biên bản bàn giao tài sản

10/07/2019 507 lượt xem    

Download Mẫu Biên bản bàn giao tài sản (Bên giao và bên nhận…)

Biên bản bàn giao tài sản là biên bản được lập sau khi hai bên đã thỏa thuận việc chuyển giao tài sản của mình.

Biên bản bàn giao giúp bên giao và bên nhận có ràng buộc rõ ràng, thông tin tài sản bàn giao cụ thể, nếu có sai sót sẽ biết ai là người phải chịu trách nhiệm.

Tải Mẫu Biên bản bàn giao tài sản

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO