Download Mẫu Bảo lãnh tiền tạm ứng

10/07/2019 1359 lượt xem    

Bảo lãnh tạm ứng

Bảo lãnh tiền tạm ứng là hình thức ràng buộc để nhà thầu không vi phạm hợp đồng, về tiến độ thực hiện hợp đồng và sử dụng khoản tiền tạm ứng đúng mục đích với thời gian tạm ứng bằng thời gian thực hiện hợp đồng. Để tham khảo mẫu bảo lãnh tạm ứng, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải: Bảo lãnh tạm ứng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO