Download Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

10/07/2019 788 lượt xem    

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là báo cáo về việc sử dụng hóa đơn xem các bạn đã viết ra, xuất ra bao nhiêu hóa đơn, trong đó có bao nhiêu hóa đơn bị xóa bỏ, hủy hay mất. Mẫu: BC26/AC ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO