Download Mẫu Báo cáo tình hình đầu tư bất động sản

10/07/2019 626 lượt xem    

Báo cáo tình hình đầu tư bất động sản

Báo cáo tình hình thực hiện dự án

  • Tiến độ dự án
  • Tiến độ thực hiện vốn đầu tư
  • Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại giấy chứng nhận giấy đăng kí đầu tư
  • Sơ lược tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo
  • Những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án
  • Những kiến nghị cần giải quyết

Tải Mẫu Báo cáo tình hình đầu tư bất động sản

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO