Download mẫu Bảng tính lương nhân viên quản lý

11/07/2019 1301 lượt xem    

Download mẫu Bảng tính lương nhân viên quản lý

Bảng tính lương nhân viên là bảng tổng hợp toàn bộ các khoản thu nhập hợp pháp mà người lao động được nhận sau khi đã thỏa thuận trên Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và các khoản người lao động sẽ bị trừ/ trích lại theo quy định của doanh nghiệp thông qua những thỏa thuận công khai giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng như quy chế lương thưởng của doanh nghiệp.

Tải mẫu Bảng tính lương nhân viên quản lý

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO