Download Mẫu bảng thanh toán lương (trả thừa)

10/07/2019 887 lượt xem    

Bảng thanh toán lương (trả thừa)

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong đơn vị đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương. Mẫu số 02-LĐTL được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016, Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014, Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Bảng thanh toán lương (trả thừa)

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO