Download Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

11/07/2019 942 lượt xem    

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơi vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàn và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán.Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi Mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, mời các bạn cùng xem và tải tại đây.

Tải Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO