Download Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

10/07/2019 672 lượt xem    

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu,công cụ, dụng cụ phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng. Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07 – VT được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO