Download Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp đồng xây lắp,…

10/07/2019 1108 lượt xem    

Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp đồng xây lắp,…

Hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận giữa các bên theo đó bên bán chuyển hàng hóa cùng quyền sở hữu đối với hàng hóa đó cho bên mua, bên mua hàng có trách nhiệm nhận hàng hóa và có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán hàng, việc giao hàng, thanh toán phải thực hiện theo thời gian, địa điểm, phương thức được thỏa thuận trong hợp đồng.

Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu Hợp đồng mua bán hàng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO