Download Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết

10/07/2019 971 lượt xem    

Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết

Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết là việc chuyển nhượng cổ phần giữa bên bán và bên mua. Bên bán chịu trách nhiệm về số cổ phần là cổ phần chuyển nhượng được sở hữu hợp pháp và được phép chuyển nhượng tự do. Bên mua cam kết thanh toán tổng giá trị chuyển nhượng cho bên bán đầy đủ và đúng hạn. Mẫu căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN và Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thỏa thuận giữa hai bên, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết.

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO