Download Biên bản kiểm kê vật tư định kỳ

10/07/2019 843 lượt xem    

Biên bản kiểm kê vật tư định kỳ

Biên bản kiểm kê dùng để xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán. Mẫu biên bản 05 – VT theo Quyết định 48 và biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 của Bộ tài chính, mời các bạn cùng xem và tải tại đây.

Tải Biên bản kiểm kê vật tư định kỳ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO