Download Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

10/07/2019 654 lượt xem    

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định là biên bản kế toán Mẫu số 04- TSCĐ được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.  Biên bản đánh giá lại tài sản cố định được các doanh nghiệp lập ra để đánh giá lại toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp mình, mời các bạn cùng xem và tải tại đây.

Tải Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO