Download Biên bản bàn giao tài sản

10/07/2019 798 lượt xem    

Biên bản bàn giao tài sản

Bàn giao tài sản là việc xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp. Bàn giao TS được lập thành biên bản có chữ ký của các bên, chỉ khi xác lập thành văn bản đối với các TS được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi. Do vậy, việc xác lập các giấy tờ, biên bàn bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Biên bản bàn giao tài sản

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO