Download Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

10/07/2019 3107 lượt xem    

Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

Bảng kê chứng từ thanh toán là giấy tờ không thể thiếu khi lập hồ sơ tạm ứng, chi công tác phí với các đề nghị tạm ứng bằng chuyển khoản, …. Bảng kê chứng từ thanh toán nay đã được ban hành theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC và đã được SỬA ĐỔI theo mẫu mới được ban hành theo Thông tư 39/2016/TT-BTC về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO