Đơn vị bán lẻ xăng dầu lập hoá đơn cho tổng doanh thu trong ngày

22/06/2019 597 lượt xem    

Công văn số: 1194/TCT-CS

Lập hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 76601/CT-TTHT ngày 19/11/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Căn cứ khoản 1 Điều 15 NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của CP quy định về lập hóa đơn.

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định về

Nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần:

+ Người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên; địa chỉ, mã số thuế (nếu có)

+ Thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn”;hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu; nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn; cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.”

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất Quan điểm 1 của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 76601/CT-TTHT ngày 19/11/2018 nêu trên.

Theo đó đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

Ngày 12/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đề nghị Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8 nghiên cứu để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO