Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao công nghệ.

27/06/2019 944 lượt xem    

Công văn số: 2407/TCT-CS

Đối tượng không chịu thuế GTGT.

Kính gửi: Công ty Luật hợp danh VN CONSULT.
(22 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội)

TCT nhận được văn bản số 3522/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng CP chuyển kiến nghị của Công ty Luật hợp danh VN CONSULT hỏi về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển giao công nghệ. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

“10. Trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Khoản 21 Điều 5 Luật thuế GTGT mà có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng.

Trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị”.

 

Theo quy định tại Khoản 21 Điều 4 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

“21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

  • Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc; thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng
  • Trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ; quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên; về nguyên tắc hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị đơn vị trình bày cụ thể kèm tài liên có liên quan và liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Luật hợp danh VN CONSULT được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO