Điều kiện ưu đãi thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

05/06/2019 871 lượt xem    

Số: 38358/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế đối với tổ chức KH&CN công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

Kính gửi: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển
(Địa chỉ: Số 1 ngõ 165 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, TP Hà Nội. MST: 0103026031)

Trả lời công văn số 96/PTNTĐ-KHTCTB đề ngày 3/4/2019 của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển hỏi

Về chính sách thuế, cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 1 Điều 15 NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về thuế suất ưu đãi:

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

…b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực:
– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

– Ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao;

– Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;

– Đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;

– Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do TTCP quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.”

– Căn cứ Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định:

+ Chi tiết thi hành Luật sửa đổi,

+ Bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi,

+ Bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế,

Sửa đổi bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013 như sau:

1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính Phủ quy định về chính sách ưu đãi đối với tổ chức khoa hc và công nghệ công lập:

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì:

– Được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

– Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực:

+ Công nghệ cao,

+ Nghiên cứu khoa học và

+ Phát triển công nghệ

Cụ thể:

a) Được áp dng thuế suất 10% trong thời gian mười m năm;

b) Được miễn thuế tối đa không quá bn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo;

Việc áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên tổ chức khoa học và công nghệ công lập có thu nhập chịu thuế kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 21 NĐ 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập:

“Điều 21. Điều kin, ni dung, yêu cầu để đơn vị sự nghiệp công vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

1. Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp 

(công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ),

Khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, Nhà nước không bao cấp;

b) Giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí (bao gồm cả trích khấu hao tài sản cố định);

c) Được Nhà nước xác định giá trị tài sản và giao vốn cho đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

d) Hạch toán kế toán theo quy định của các chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.”

– Căn cứ Điều 2 Quyết định số 1020/QĐ-VKHTLVN ngày 31/12/2018 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc phê duyệt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2018-2020 của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông bin:

“Điều 2. Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông bin là tổ chức khoa học và công nghệ công lập t bảo đảm mt phần chi thường xuyên…”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, không đáp ứng điều kiện để được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP , Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và khoản 16 Điều 1 Nghị định số12/2015/NĐ-CP .

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc cụ thể, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển liên hệ với Phòng Thanh tr– Kiểm tra số 6 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển được biết và thực hiện./.

 

Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO