Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

27/12/2018 1291 lượt xem    

Công văn số 1736/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1505/CT-TTHT ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Điều 18. Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với:

Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN

a) Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN:

– Nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh:

+ Được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế).

+ Thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế:

– Doanh nghiệp không hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế (không bao gồm thu nhập khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

3. Việc ưu đãi thuế TNDN:

– Theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp.

– Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.

– Doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện:

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh,

+ Bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô…)

Thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế TNDN.

4. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư

DN được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư nếu có:

+ Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư

+ Ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN”.

Như vậy, về nguyên tắc việc xác định ưu đãi thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại:

– Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 nêu trên.

Vì vậy, TCT đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế của từng trường hợp cụ thể để hướng dẫn các đơn vị thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO