Điều kiện kinh doanh, quyền và trách nhiệm của đại lý thuế

07/02/2018 777 lượt xem    

Công văn số: 3737/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Công ty TNHH DV Tư vấn và đại lý thuế Nhật Vũ
(Địa chỉ: 67/24 đường Trương Văn Ly, khu phố 8, Phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

– Tại khoản 1 Điều 20 Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 quy định Tổ chức kinh doanh dịch vụ lâm thủ tục về thuế:

“1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế.”

– Tại khoản 1, 3 Điều 2 Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

“1. Dịch vụ làm thủ tục về thuế là hoạt động của đại lý thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.”

– Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn quyền và trách nhiệm của ĐLT:
“1. Quyền của đại lý thuế

Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế có quyền như sau:

a) Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với NNT.

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác: các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

c) Được thực hiện quyền của NNT theo quy định của Luật Quản lý thuế, hợp đồng đã ký với NNT.

d) Đại lý thuế được cơ quan thuế các cấp hỗ trợ:

– Cung cấp, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm thực hiện thủ tục thuế điện tử.

– Tham dự lớp đào tạo, tập huấn nội dung, quy định về chính sách, thủ tục về thuế.”

Trả lời công văn số 01/CV ngày 10/06/2017 của Công ty TNHH DV Tư vấn và đại lý thuế Nhật Vũ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đại lý thuế Nhật Vũ thực hiện các dịch vụ làm thủ tục về thuế như thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

Đại lý thuế được cơ quan thuế các cấp hỗ trợ cung cấp, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm thực hiện thủ tục thuế điện tử, được mời tham dự các lớp đào tạo, tập huấn các nội dung, quy định về chính sách thuế, thủ tục về thuế do cơ quan thuế tổ chức.

Trường hợp khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đại lý thuế Nhật Vũ vướng mắc về chính sách thuế đề nghị khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đại lý thuế Nhật Vũ trình bày cụ thể và gửi kèm tài liệu (nếu có) liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp của khách hàng để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO