Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

02/03/2018 654 lượt xem    

Công văn Số: 1444/TCT-KK
V/v: khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu tại chỗ

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

TCT nhận được công văn số 43/CT-TTHT ngày 08/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước:

Vướng mắc về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo BTC, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điều 17 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

TCT giao Cục Thuế tỉnh Bình Phước kiểm tra, xác minh, giai đoạn từ 23/10/2014, nếu doanh nghiệp thực tế phát sinh hoạt động xuất khẩu tại chỗ đáp ứng đủ các điều kiện về: Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam; Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Doanh nghiệp có hạch toán đầy đủ doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế toán nhưng sử dụng hóa đơn thương mại mà không xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực tế xuất khẩu tại chỗ. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm.Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO