Điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN từ thành lập DN dự án đầu tư

28/02/2018 789 lượt xem    

Cục thuế tỉnh Kiên Giang có gửi cho Tổng cục Thuế công văn số 917/CT-THNVDT ngày 10/09/2015 và công văn số 233/CT-THNVDT ngày 09/03/2015 đề nghị hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp doanh nghiệp có từ 02 cá nhân trở lên góp vốn bằng nhau trong đó có một người là đại diện theo pháp luật, đồng thời đang là người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất tại một doanh nghiệp khác đang hoạt động, Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc xác định Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có từ 02 cá nhân trở lên góp vốn bằng nhau theo hướng dẫn tại Công văn số 948/TCT-CS ngày 10 tháng 03 năm 2016, cụ thể như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Cục thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số 13533/BTC-TCT ngày 29/09/2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề này. Tại công văn số 737/BKHĐT-TCTT ngày 29/01/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

“- Tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2005 quy định nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 của Luật này được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, tại Điểm d Khoản 5 Điều 19, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế TNDN và Điểm 2.2 Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định:

“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:…

d. Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời Điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời Điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Theo nội dung tại văn bản số 13533/BTC-TCT ngày 29/09/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng đối với trường hợp công ty TNHH thành lập năm 2011 do 02 cá nhân góp vốn, mỗi người góp 50% và trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn 02 thành viên góp vốn mà các thành viên góp vốn bằng nhau trong đó có 01 cá nhân giữ vai trò là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đồng thời làm giám đốc của một doanh nghiệp khác thuộc diện Điều chỉnh tại Điểm d Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và Điểm 2.2 Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC”.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO