Điều kiện xoá nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định

27/06/2019 905 lượt xem    

Công văn số: 108/TCT-QLN

V/v: xóa tiền thuế nợ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10271/CT-QLN ngày 09/11/2018 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xoá nợ tiền thuế tiền phạt cho 4 người nợ thuế có khoản nợ thuế đã quá 10 năm,

Cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013

Chính phủ quy định về trường hợp được xoá nợ đối với các khoản tiền thuế nợ NSNN trên 10 năm như sau:

“Các khoản nợ tiền thuế không thuộc trường hợp nêu tại điểm a và b khoản 1 Điều này, đáp ứng đủ các điều kiện sau:

c.1) Khoản nợ tiền thuế đã quá 10 (mười) năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế;

c.2) Cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế”

2. Căn cứ quy định trên, trường hợp 4 người nợ thuế:

Nguyễn Thanh Tâm,

Khả Thị Thu Hương,

Đào Thị Thu Quyền và

Trương Anh Quân có khoản nợ thuế đã quá 10 năm những cơ quan thuế chưa áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định

-Thì 4 người nợ thuế không thuộc đối tượng được xoá nợ tiền thuế tiền phạt theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện theo quy định./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại   http://calico.vn hoặc http://kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO