Điều kiện để kê khai các khoản chi hộ cho phía nước ngoài

05/03/2018 1191 lượt xem    

Công văn Số: 356/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi:

– Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam)
(Số 1A, Công trường Mê Linh, Quận 1, TP. HCM)

Ngày 13/10/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 08/09/2014 của Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam) về vướng mắc liên quan đến việc kê khai các khoản chi hộ cho phía nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Dựa trên hồ sơ Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam) (sau đây gọi là Công ty) cung cấp thì chưa đủ cơ sở để xác định các hoạt động mà Công ty cung cấp cho phía nước ngoài thuần túy là các khoản chi hộ. Do vậy, Tổng cục Thuế nhất trí với nội dung trả lời của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 6483/CT-TTHT ngày 12/08/2014.

Trong quá trình kiểm tra, làm việc cụ thể với Công ty liên quan đến toàn bộ các hoạt động mà Công ty cung cấp cho phía nước ngoài, nếu có đủ thông tin, chứng từ, hợp đồng, … cho thấy trong việc thực hiện tổng thể gói dịch vụ, có một số dịch vụ hoặc hoạt động phụ trợ đúng tính chất là chi hộ (ví dụ: nộp phí, lệ phí cho cơ quan cấp phép, …) và được hạch toán rõ ràng, thì có thể phân loại các khoản chi phí này là chi hộ. Đối với các khoản chi hộ, Công ty không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và không được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tương ứng với các khoản chi hộ này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam) và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO