Điều kiện để được hoàn thuế GTGT và hướng dẫn kê khai nộp thuế TNDN

15/03/2018 550 lượt xem    

Số: 2438/BTC-TCT
V/v thuế nhà thầu

Kính gửi: Công ty POSCO Engineering & Construction Co.Ltd.

Bộ Tài chính nhận được:

+ Công văn số 26/CV/VPHN/ POSCO ngày 26/12/2014 của Công ty POSCO Engineering & Construction Co.Ltd (POSCO E&C) về việc chính sách thuế

+ Công văn số 462/CT-TTrl ngày 05/02/2015 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo về trường hợp của Công ty POSCO.

Về việc này căn cứ hướng dẫn tại:

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức; cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên;

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Bộ tài chính có ý kiến như sau :

1. Về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): Trường hợp các hợp đồng thầu do Công ty POSCO E&C thực hiện đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, nếu có các hóa đơn GTGT đầu vào đảm bảo điều kiện và trường hợp được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định pháp luật về thuế GTGT thì Công ty dược xét khấu trừ hoàn thuế nếu có đủ thủ tục hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế theo quy định.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

– Các hợp đồng thầu do Công ty POSCO E&C thực hiện tại Việt Nam đã đăng ký kê khai nộp thuế TNDN theo phương pháp nào thì được tiếp tục thực hiện theo phương pháp đó cho đến khi kết thúc hợp đồng thầu.

– Công ty thực hiện kê khai nộp thuế TNDN và thuế GTGT đối với các hợp đồng thầu tiếp theo; theo đúng hướng dẫn tại thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo đê Công ty POSCO Engineering & Construetion Co.Ltd và Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc biết, thực hiện

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO