Điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp

15/03/2018 744 lượt xem    

Số: 3274/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
– Công ty TNHH Phúc Thịnh Sa Đéc.
(32A, ấp Phú Hòa, Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp)

Trả lời công văn số 03/PTSĐ/15 ngày 07/04/2015, công văn số 02/PTSĐ/15 ngày 12/03/2015 của Công ty TNHH Phúc Thịnh Sa Đéc và công văn số 2055/CT-THNVDT ngày 26/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo về trường hợp xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Phúc Thịnh Sa Đéc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về các đối tượng chịu thuế suất 5%;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/05/2014 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3393/TCT-CS ngày 20/08/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm bột trấu và trấu ép thành viên (hay còn gọi là trấu nén, củi trấu) gửi Cục Thuế các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long.

Căn cứ nội dung trình bày tại các công văn nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Phúc Thịnh Sa Đéc bán sản phẩm là trấu viên, trấu bằm, gạo cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH Phúc Thịnh Sa Đéc bán sản phẩm là trấu viên, trấu bằm, gạo cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% theo quy định tại Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH Phúc Thịnh Sa Đéc đáp ứng điều kiện để được kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT thì được khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công ty được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO