Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% cho việc cung cấp dịch vụ ăn uống tại trụ sở của Công ty TNHH thiết bị tân tiến Sumiden Việt Nam

22/03/2018 795 lượt xem    

Ngày 25/05/2015, Công ty TNHH thiết bị tân tiến Sumiden Việt Nam (Địa chỉ: lô 105/5, đường 5, KCN Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) có gửi công văn số SEDV 02/2015/CV yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% cho việc cung cấp dịch vụ ăn uống tại trụ sở của Công ty TNHH thiết bị tân tiến Sumiden Việt Nam theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4925/TCT-CS ngày 20 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

– Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 0% như sau:

“1. Thuế suất 0%:

Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  1. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

  1. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, giao Cục Thuế tỉnh Đồng Nai rà soát trường hợp cụ thể của Công ty TNHH hỗ trợ công nghiệp Bizen ký hợp đồng với Công ty TNHH thiết bị tân tiến Sumiden Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất hoạt động theo Giấy chứng nhận do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp) để làm rõ:

Nếu việc cung cấp dịch vụ ăn uống tại trụ sở của Công ty TNHH thiết bị tân tiến Sumiden Việt Nam không thuộc trường hợp loại trừ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, việc thanh toán được thực hiện qua ngân hàng thì được áp dụng theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO