cung cấp dịch vụ ăn uống

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% cho việc cung cấp dịch vụ ăn uống tại trụ sở của Công ty TNHH thiết bị tân tiến Sumiden Việt Nam