Điều chỉnh hạch toán tiền chậm nộp từ tiểu mục cũ sang tiểu mục mới

14/04/2021 1410 lượt xem    

Công văn 1320/TCT-KK năm 2020 V/v hạch toán tiền chậm nộp

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Tổng cục Thuế nhận được phản ánh vướng mắc về việc hạch toán tiền chậm nộp đối với khoản tiền thu hồi hoàn thuế GTGT và khoản thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ trên ứng dụng TMS. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Hướng dẫn tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 99/2016/TT-BTC:

“1. Kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm do Quốc Hội quyết định “.

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 99/2016/TT-BTC:

“1. Số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT nộp trong năm ngân sách nào thì được hạch toán giảm chi hoàn thuế năm đó”

Căn cứ Nghị quyết 343/2017/NQ-UBTVQH14

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư 342/2016/TT-BTC:

Điều 3. Nguồn thu của ngân sách trung ương

1. Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% (bao gồm khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế), gồm:a) Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu;

…đ) Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, lãi được chia cho nước chủ nhà, các loại phí, tiền cho thuê mặt nước, các khoản thuế phí và thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí

.…g) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước trung ương thực hiện, không kể khoản được cấp có thẩm quyền cho khấu trừ để khoán chi phí hoạt động.…

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (bao gồm cả khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế), gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí, không kể thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm a và đ khoản 1 Điều này;…”

“Điều 5. Nguồn thu của ngân sách địa phương

1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% (bao gồm cả khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế), gồm:

n) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, không kể khoản được cấp có thẩm quyền cho khấu trừ để khoán chi phí hoạt động. “.

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư 196/2016/TT-BTC:

“Điều 2. Tổ chức thu và người nộp phí

1. Tổ chức thu phí gồm:

 • Trung tâm Thông tin dữ 1iệu đo đạc và bản đồ
 • Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ”.

Theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC:

 • Khoản thu tiền chậm nộp thuế GTGT từ hàng hóa sản xuất trong nước khác còn lại được hạch toán tiểu mục 4931.
 • Khoản thu tiền chậm nộp đối với các khoản thu khác còn lại về dầu khí hạch toán tiểu mục 4942.
 • Khoản thu tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương hạch toán tiểu mục 4943.
 • Khoản thu tiền chậm nộp các khoản khác điêu tiết 100% ngân sách địa phương hạch toán tiểu mục 4944.
 • Khoản thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ hạch toán tiểu mục 2637.

Theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC:

Khoản thu phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí hạch toán tiểu mục 2637. Khoản tiền chậm nộp thu hồi hoàn thuế GTGT được hạch toán tiểu mục 4943 Khoản tiền chậm nộp phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

 • Hạch toán tiểu mục 4943 (đối với trường hợp cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu phí)
 • Hạch toán tiểu mục 4944 (đối với trường hợp cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu phí).

Từ kỳ thuế tháng 1/2020, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) để thay đổi tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng từ tiểu mục 4931 sang tiểu mục 4943. Tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ từ tiểu mục 4942 sang tiểu mục 4943/4944 (theo cơ quan thực hiện thu phí). Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế biết và thực hiện thay thổi nêu trên.

2. Hướng dẫn xử lý dữ liệu phát sinh năm 2019

Đối với các khoản tiền này phát sinh từ năm 2019 trở đi cơ quan thuế rà soát và xử lý như sau:

a. Điều chỉnh chứng từ nộp thuế:

Cơ quan thuế rà soát các chứng từ nộp thuế phát sinh từ năm 2019 trở đi của các khoản tiền chậm nộp được ghi theo tiểu mục cũ. Cơ quan thuế lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu số C1-07/NS) cho các chứng từ này, gửi Kho bạc Nhà nước để đề nghị điều chỉnh từ tiểu mục cũ sang tiểu mục mới như sau:

 • Tiền chậm nộp thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng điều chỉnh từ tiểu mục 4931 sang tiểu mục 4943;
 • Tiền chậm nộp phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ điều chỉnh từ tiểu mục 4942 sang tiểu mục 4943/4944.

Sau khi nhận được chứng từ điều chỉnh, cơ quan thuế hạch toán vào ứng dụng TMS để điều chỉnh số thu NSNN, không điều chỉnh nghĩa vụ của người nộp thuế.

b. Điều chỉnh khoản tiền chậm nộp đã được ứng dụng TMS hạch toán theo tiểu mục cũ đến nay vẫn chưa nộp NSNN:

Cơ quan thuế rà soát để điều chỉnh các khoản phải nộp này sang tiểu mục mới để tiếp tục theo dõi, đôn đốc nộp tiền vào NSNN theo tiểu mục mới.

Lưu ý:

– Thời hạn phối hợp với KBNN đồng cấp hoàn thành điều chỉnh chứng từ nộp thuế tại điểm 2.a hoàn thành trước 30/4/2020. Cơ quan thuế phải rà soát và đối chiếu để đảm bảo việc hạch toán điều chỉnh trên ứng dụng TMS không làm sai lệch nghĩa vụ của người nộp thuế. Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện./.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO