Đề xuất phân bổ chi phí của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển  

06/03/2018 649 lượt xem    

Những vấn đề về hoạt động và đề xuất phân bổ chi phí của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (SVMC) của công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 885/TCT-CS, ngày 16 tháng 3 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số số 0102/15-FIN/SEV của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam báo cáo hoạt động và đề xuất phân bổ chi phí của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (SVMC). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được biết:

Sau khi rà soát hồ sơ đính kèm, TCT thấy rằng tại công văn số 0102/15-FIN/SEV ngày 10/2/2015 nêu trên, Công ty TNHFI Samsung Electronics VN báo cáo cơ chế hoạt động và phương án phân bố chi phí của SVMC cho hai Dự án Tổ hợp công nghệ cao của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên theo yêu cầu tại công văn số 17/BKHCN-DTG, công văn số 2583/BKHCN-DTG của Bộ Khoa học công nghệ và công văn số 17087/BTC- CST ngày 10/12/2013 của Bộ Tài chính.

Do đó, để đảm bảo xử lý thống nhất một đầu mối, Tổng cục Thuế xin chuyển công văn số 0102/15-FIN/SEV ngày 10/2/2015 nêu trên để Vụ CST tiếp tục chủ trì, hướng dẫn đơn vị.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO