Đề nghị thanh tra chống chuyển giá trong kế hoạch thanh tra năm 2015 

12/03/2018 524 lượt xem    

Những vấn đề về liên quan đến Kế hoạch thanh tra hàng năm như cần được lập trên cơ sở, căn cứ hướng dẫn, định hướng gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2847/TCT-TTr, ngày 15 tháng 07 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 65, Mục 2 Chương VIII Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ.

“- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Kế hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của ngành thuế; căn cứ hướng dẫn, định hướng của Bộ Tài chính và việc đánh giá, phân tích thông tin, xác định rủi ro của người nộp thuế…”.

Căn cứ quy định tại Điểm I, Công văn số 3978/TCT-TTr ngày 15/9/2014 về việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015.

“I. Mục tiêu, định hướng lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015.

– Các doanh nghiệp có hoạt động liên kết; doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá;…”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 626/CT-TTr của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị thanh tra chống chuyển giá đối với doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra năm 2015. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết:

Căn cứ quy định nêu trên và Quyết định số 2190/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế đã phê duyệt kế hoạch thanh tra thuế tại doanh nghiệp năm 2015, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2015 theo đúng quy định và quy trình thanh tra.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO