Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

05/02/2018 795 lượt xem    

Công văn số: 2006/TCT-CS

Thuế GTGT (Khấu trừ thuế)

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1120/CT-KK&KTT ngày 31/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các quy định trên; trường hợp Công ty TNHH Gốm sứ Duy Hưng thành lập năm 2016; đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải gửi lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO