Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

25/01/2018 531 lượt xem    

Cần phải tuân thủ các quy định gì về Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn những điều cần khắc cốt ghi tâm về việc Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 1158/TCT-CS ngày 29 tháng 03 năm 2017 cụ thể như sau: 

– Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu…”

– Tại công văn số 328/TCT-CS ngày 24/1/2017 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Công ty TNHH Sorbus Việt Nam, Công ty TNHH số 1 Đồng Tiến như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho năm 2016 và năm 2017…”

Tại công văn số 2670/BTC-TCT ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Ông Tô Minh Quang như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV/ILTECH2017 ngày 17/2/2017 của Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao Quốc tế (Số nhà 12C, ngõ 113, đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội) về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao Quốc tế thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Tây Hồ) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO