Đăng ký tài khoản ngân hàng làm thay đổi nội dung đăng ký thuế

24/06/2019 547 lượt xem    

Số: 1021/TCT-DNL
Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Ngày 14/3/2019, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8864/CT-TTHT ngày 08/3/2019 của Cục thuế TP Hà Nội kiến nghị về đăng ký tài khoản ngân hàng gắn với thẻ trả trước của Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8 (IQ8). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:

“1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên; địa chỉ trụ sở chính; mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký KD; Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.”

– Tại Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư:

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký doanh nghiệp có phần thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Trong đó thông tin đăng ký tài khoản NH (thông tin số 8) thuộc nội dung về đăng ký thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên thì doanh nghiệp đăng ký thay đổi; bổ sung thông tin tài khoản NH theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Theo đó, trường hợp IQ8 phát sinh thay đổi; bổ sung thông tin về tài khoản ngân hàng có doanh nghiệp làm chủ tài khoản thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định, không phải khai báo thông tin thay đổi với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO