Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

15/01/2018 995 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo công văn số 328/TCT-CS ngày 24 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2013/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính; sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Theo công văn số 71200/CT-KK&KTT ngày 17/11/2016 của Cục Thuế TP HàNội, công văn số 01.12 /CV-KT ngày 28/11/2016 của Công ty TNHH Sorbus Việt Nam, văn thư của Công ty TNHH số 1 Đồng Tiến, cần Tổng cục Thuế giải quyết về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT. Theo công văn số 328/TCT-CS ngày 24 tháng 01 năm 2017, Tổng cục Thuế giải quyết như sau:

Căn cứ các quy định trên; Tổng cục Thuế đồng ý về nguyên tắc; căn cứ thủ tục hành chính giao Cục Thuế TP Hà Nội; xử lý cụ thể đảm bảo nguyên tắc quản lý đối tượng, quản lý rủi ro.

– Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì:

Được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho năm 2016 và năm 2017.

– Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 nhưng chưa phát sinh doanh thu; chưa gửi mẫu số 06/GTGT thì:

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn; doanh nghiệp nộp mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý từ tháng 07/2013:

Nếu xác định thực tế từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trên 1 tỷ đồng; trong năm 2014, 2015 đã sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng và đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; thì không điều chỉnh lại phương pháp khai thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Quý năm 2014, 2015:

Qua kiểm tra, rà soát xác định doanh nghiệp có sự sai sót trong kê khai thuế GTGT năm 2014; và doanh nghiệp đã kê khai điều chỉnh bổ sung đối với tờ khai thuế quýIV/2014; sau khi kê khai điều chỉnh bổ sung, thực tế doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế từ quý IV/2014 đến hết kỳ tính thuế quý III/2015 trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế năm 2016, 2017.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO