Đăng ký kê khai giảm trừ gia cảnh

19/01/2018 698 lượt xem    

Người phụ thuộc là một trong các điều kiện tiên quyết nếu muốn đăng ký kê khai giảm trừ gia cảnh. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Đăng ký kê khai giảm trừ gia cảnh nhằm giải đáp phạm vị của người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Công văn số 2709/TCT-TNCN  ngày 21 tháng 06 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại tiết d.4.1 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông, tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn:

“d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.”

– Tại tiết đ.1 điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 33091/CT-TNCN đề ngày 23/05/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký kê khai giảm trừ gia cảnh cho ông Trần Thái Quang.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và qua nghiên cứu hồ sơ:

Trường hợp ông Trần Thái Quang đang sống cùng nhà và có nuôi anh trai là ông Trần Đăng Hiếu bị tâm thần từ nhỏ, mất khả năng lao động.

Hiện tại ông Trần Đăng Hiếu đang sống cùng bố mẹ mà bố mẹ già yếu bị chất độc màu da cam, không có khả năng chăm sóc cho ông Trần Đăng Hiếu thì ông Trần Đăng Hiếu được tính là người phụ thuộc của ông Trần Thái Quang.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO