Đăng ký hình thức kê khai nộp thuế các dự án đường cao tốc

20/01/2018 719 lượt xem    

Các nhà thầu xây dựng gặp nhiều vướng mắc khi khai nộp thuế các dự án đầu tư của mình. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Đăng ký hình thức kê khai nộp thuế các dự án đường cao tốc theo Công văn số 2671/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 20/06/2017 v/v chính sách thuế.

Về nội dung liên quan đến kê khai thuế đối với các dự án đường cao tốc, ngày 01/9/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 12087/BTC-TCT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai (bản photocopy kèm theo) hướng dẫn: “Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật thuế GTGT, TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối với các đơn vị có hoạt động sản xuất tại địa phương khác thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN tại nơi có cơ sở sản xuất. Trường hợp kinh doanh dịch vụ như “đường cao tốc” thực hiện hạch toán, kê khai thuế GTGT, TNDN tại trụ sở chính, đề nghị năm 2015-2016 thực hiện như hiện hành. Thực hiện Luật NSNN (2015) có hiệu lực từ 01/01/2017, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, báo cáo tiếp thu, trình Chính Phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.”

Công văn số 678/VEC-TCKT ngày 08/3/2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc đăng ký hình thức kê khai nộp thuế các dự án đường cao tốc của VEC. Hiện nay quy định về kê khai, nộp thuế đối với kinh doanh dịch vụ như “đường cao tốc” tại các văn bản quy phạm pháp luật chưa được sửa đổi, bổ sung nên đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO